Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering?

Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar, net als bij facturen aan consumenten als het om diensten gaat. Verkoop je een product aan een consument, dan verjaart de factuur al na twee jaar. Verjaringstermijn vordering of factuur Het recht om betaling … Read more Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering?